Årsmøte Fræna sau og geit, og Fræna sankelag.

Torsdag 28. Januar 2016 kl.1930 på skarstua.

Hovedtema:

Vi får besøk av landbruk Nordvest ved Sverre Heggseth, som skal snakke om gressarter, direktesåing og gjødsling.

Middag:

Det blir tradisjonsmiddagen potetball med kaffe.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling.
Sak 2: Valg av møteskriver.
Sak 3: Valg av møteleder.
Sak 4: Valg av 2 til å skrive under møteprotokoll.
Sak 5: Årsmelding Fræna sankelag.
Sak 6: Regnskap Fræna sankelag.
Sak 7: Valg Fræna sankelag.
Sak 8: Ny stiftelse av Fræna sankelag pga. godkjennelse i Brønnøysundregisteret.
Sak 9: Regnskap Fræna sau og geit.
Sak 10: Valg Fræna sau og geit.
Sak 11: Innkomne saker.

 

Årsmøtet er slutt, det er rom for diskusjon og eventuelle saker.Saker som ønskes behandlet av årsmøte  sendes undertegnede snarest.

 

Hilsen
Ronald Slemmen (leder)