Beste vær i Møre og Romsdal i 2016 vart 2010-63565 Larris, oppdretta av Sylvi-Ann og Elling Kvammen. 

Me gratulerar! 

Dette er tredje gongen Sylvi-Ann og Elling har årets vær! 

Tildelinga skjedde på årsmøtemiddagen til Møre og Romsdal Sau og Geit, 25.februar på Alexandra Hotel på Molde. 

Henta frå www.semin.nsg.no:

Indeks 08.12.2016    
O-indeks 129
K-indeks  
Slaktevekt 128
Kjøttfylde 122
Fettmengde 113
Morsevne vår 116
Morsevne slakt 126
Lammetall 90
Ullvekt 120
Ullklasse 110

Informasjon om avkom
Antall egne avkom

- fødselsvekt 10
- merket 103
- vårvekt 36
- høstvekt 94
- slaktevekt 60
- ullvekt 0

Antall egne døtre med lamming

- åring 19
- toåring 19
- treåring 15
- totalt 26

Antall lam av døtre

- fødselsvekt 41
- merket 132
- vårvekt 48
- høstvekt 118
- slaktevekt 64