Tilstede: Per Fremo, Mads Kluken, Kari-Anne Green, Morten Munkeby, Olav Tiller, Jostein Omli, Morten Kilås, Petter Landfald, Inger Brustad, Asle Green, Tove Kilås, Bård Fjell, Johan Schei.

Sak 1 Sakliste og innkalling

Ble godkjent med endring: Sak 10 behandles før sak 7

Sak 2 Møteleder og referat

Møteleder – Morten Monkeby

Referat – Per Fremo

Sak 3 Underskrive protokoll

 Alle fremmøtte underskriver protokoll

Sak 4 Valg av tellekorps

Bård Fjell og Stefan Skulstad

Sak 5 Årsmelding

Morten refererte årsmeldinga.
Årsmelding ble godkjent med noen merkander.
- Namdal arrangerte også nordtrønder cup
- Petter Landfal er uttat på landslaget for 2017

Sak 6 Regnskap

 • Forespørsel til Karin Søderberg angående instruktør på kurs. Er sendt, har ikke mottatt svar.
 • Forslag om cup for alle sau og geit lokallag, med eventuelt en finale tilslutt. Ny styret får fullmakt til å arbeide videre med dette.
 • Sør-Trøndelag arrangerer NM-17. Egentlig er det Sør-Trøndelag sin tur til å arrangere NC prøve. Uvisst om de vil arrangere begge deler.  Det nye styret undersøker dette og tar standpunkt til om Nord-Trøndelag eventuelt skal ta på seg dette.
 • Det savnes en liste over tlf nr. til medlemmene for å få ut informasjon kjapt. Mulighetene for dette undersøkes.

Sak 7 Budsjett

Forslag til budsjett ble ikke fremlagt. Det hele budsjette ble diskutert og følgende forslag ble vedtatt.

 • Kontigent + 10 000
  Prøver  0
  Kurs - 10 000
  Drift - 3 000
  Intruktørkurs 0

   

Premiering i Nord-trøndelag for 2017. Vinner i klasse 2 og 3 premieres. Full premiering i klasse 1.

Startkontigent blir 200,- styret vurderer redusert kontingent for hund nr. 3, 4 osv.

Sak 8 Medlemskontingent

 • Ingen forandring
   

Sak 9 Valg av styret

Leder for 1 år Olav Tiller
Medlem for 2 år Torgeir Aune
Medlem for 2 år Monika Sjem
1. Vara Bjørn C. Størset
2. Vara Stefan Skulstad
3. Vara Brynjulf Elden
Revisor for 2 år Erik Landsem
Valgkomite for 3 år Morten Kilås

 

Sak 11 Ingen innkomne saker.