Tilstede: Olav Tiller, Synne Lier, Jan Petter Jermstad, Oddbjørn Kaasa, Monika Sjem

 

Sak 1. Norgesserien 
- Dato 29-30 september
- Sted: hos Olav Tiller, Raset Verdal.
- Dommer: Per Fremo og Olav Tiller. Foreslått Oddbjørn Kaasa som ersatter.
- Resultater: Kommer fortløpende. Ansvarlig Monika Sjem og Synne Lier
- Utsettere: Foreslått at deltagere er ansvarlig.
- Mat: Ringer kretsleder for Nortura for å uthøre om å få en avtale med dem. 
- Premiering: Premieskapet, hører også med felleskjøpet og Klokkerhaug.

 

Sak 2. Fylkesmesterskap
- Kl1 og Kl2 i Stjørdal og Meråker gjeterhundlag
- Dommer: Uklart. hører med Per Fremo.