Tilstede: Anders Dahl, Eivind Kulstadvik, Olav Tiller, Monika Sjem 
Via teams: Hilde Bjøru

Sak 1
Konstituering av styret:

Anders Dahl - Leder
Eivind Kulstadvik - Nest leder
Monika Sjem - Sekretær
Olav Tiller - Kasserer
Kjerstin Bjerkås - Styremedlem

1.vara - Hilde Sloot Bjøru

 

Sak 2. 
Instruktører i NTGL 

 - Monika har sendt ut mail til samtlige instruktører med forespørsel om de ønsker å fortsette å stå på listen over aktive instruktører i fylket. 

 - Torfinn Sivertsen og Kjell Johansen ønsket å bli fjernet. Per Fremo ønsker ikke å fortsette som instruktør men står på listen for å kunne bidra som dommer ut godkjennelses perioden sin.

 - Anders ringer rundt til de som ikke har svart på mailen. 

Sak 3.
Skriv fra Rogaland Gjeterhundlag

- "Styringssignaler og informasjonsflyt fra gjeterhunrådet i NSG"
Styremedlemmene vurderer skrivet innen lørdag 2.april og melder tilbake til leder om de støtter forslaget eller ikke.