Tilstede: Olav Tiller, Synne Lier, Martin Kulstadvik og Monika Sjem

Sak 1. Sammensetning av styret 

Leder: Olav Tiller
Nest Leder: Synne Lier
Sekretær: Monika Sjem
Kasserer: Martin Kulstadvik 
Styresmedlem: Jan Petter Jermstad 

- Mette Kaldgår tar seg fortsatt av regnskapet.

Sak 2. Forberedelse til koordineringsmøte

Dato: 28.Mars.
Sted: Kjells kro
Klokka: 19.00
- Sender ut skriv til lagene, hvor man oppfordrer til å lage aktivitetsplan og forberede datoer for prøver. Tanker rundt kurs planlegging. Ønsker ett tettere samarbeid og dialog med lagene. 

Sak 3. Instruktørkurs m/Egil Syversbråten

Sted: Stjørdal. Ridehall i Hegra. Kyllobakkan.
Klokken: 19.00 på fredagskvelden
klokken: 09.00. Lørdag
Klokken 09.00. Søndag 
- Salg av Mat og kaffe på stedet. 
- Mulighet til å melde seg på som elev til kurset på søndag. Skal da møte opp kl 10.00. koster 300,- for Elever. 

Sak 4. Øyelysing og gentesting.

- Gentesting, Oppsamling av hunder slik som i fjor. Hos Bodil Berg. Prøver på en kveld i April.
- Øyelysing. PRøver å få til en kveld med informasjon angående øyesykdommer.

Sak 5. Arbeidsplan 

- Ønsker samarbeid med lagene i forhold til kurs. 
- Fokus på pris instruktører tar. 
- Oppfølgning etter kurs. Fokus på videreutvikling.
- Bruke lokale instruktører på fellestreninger.