Tilstede: Olav Tiller, Oddbjørn Kaasa, Synne Lier, Bjørn Cato Størseth, Ketil Løvseth, Mette Kalgård, Monika Sjem 

Sak 1. Oppsummering av året
Blitt avholdt 2 kurs, ett i Meråker og ett i Malm. Fult på begge, samt noen observartører på kurset i Meråker.
Godt fornøyd med prøvene som har blitt avholdt i år. Malm og Meråker er godt igang igjen. 
Norgesserieprøven var vellyket 
Prøvde å få til instruktørkurs, noe som ikke ble noe av grunnet for lite påmeldte. 

Sak 2. Økonomi
Orientering av regnskapet.
Regnskapsfører ønsker at det presiseres navn eller hva innbetalt sum gjelder. 
Regnskapet blir framlagt på Årsmøtet.

Sak 3. Medlemstallet
Nåværende medlemstall er 53. 
Frist for å betale i år er 1.januar. 
Vil bli sendt ut påminnelse. 

Sak.4 Julebrev til medlemmer
Gjeteren blir å utgå i år. Sender istede en julehilsen til medlemmer. 
Kurs i Meråker og Mal, Prøver, hvor mange startende og hvor mange nye godkjente hunder.
Norgesserieprøve, med resultater. Fylkesmesterskap med resultater. 
Årsmøte, Regnskap og overskudd.
Monika og Olav tar ansvaret. 

Sak 5. Samarbeid med Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag ønsker å ha et møte for å kunne diskutere samarbeid. Forslag om å få det til først på Januar. Flest mulig av styret bør møte opp.
Sted: Malvik Slakteri
Tidspunkt: Kl.12.00
Dato: Kommer etterhvert.

Sak 6. Sesongen 2019
Ønsker å få til flere lokale instruktører. Vil prøve å holde instruktørkurs og vanlig gjeterhundkurs. 
Vi har fått spørsmål om å ordne kurs med Karin Søderberg. Det er sendt ut forespørsel til henne. Er også interesse rundt å få hit Aled Owen. Vi skal se på muligheten for det. 

Sak 7. Dommersamling
Jostein Almås og Per Fremo må stille hvis de fortsatt skal ha mulighet til å dømme. 
Sende ut forespørsel til de instruktørene som er aktuelle. Frist for påmelding er 20.desember. 

Sak 8. Årsmøte
Dato: 27.februar
Sted: Nossum travbane
Tid: kl.19.00
Saker som ønskes opptatt sendes på mail til monika-sjem@hotmail.com
Kommer invitasjon til årsmøte.

Møte slutt kl 17:45.