Styremøte i Nord Trøndelag gjeterhundlag

Tilstede: Olav Tiller, Hans Morten Eriksen, Mats Kluken, Torgeir Aune, Monika Sjem, Stefan Skulstad, Bjør Cato Størseth og Brynjulf Elden. 

Sak 1. Oppsummering av sesongen 
- Dårlig kurstilbud i år. 
- Lite påmeldinger på kl.3 prøver. Bra oppmøte i kl.1 og kl.2. 

Sak 2.  Innkreving av startavgift til NSG
- Meråker, Verdal og Levanger, Stod. Monika og Mats har ansvar for dette. 

Sak 3. Hvordan engasjere gjeterhundlagene.
- ?

Sak 4. Stoff til Gjeteren
- Frist for å sende inn er 15.desember.
- Norgesserieprøven i Meråker.
- Litt om Frol (intern konkurranse).
- Håkon Sørheim.
- Petter Landfald, VM, EM og NM.
- Resultatlister fra prøvene holdt i fylket.
- Litt info om Gentesting, DNA. 

Sak 5. Medlemsmøte
- Foredrag med vetrinær eller fra NSG. 

Sak 6. Premiering
- Kl.1 Nordtrøndercupen premieres 1, 2 og 3. Samt deltakerpremie.
- Premieskapet.

Sak 7. Gentesting, øyesykdom
- Informasjon i gjeteren.
- Ved ønske arrangerer vi felles kveld for gentesting.

Sak 8. Medlemskontigent
- Venter til årsmøte med kontigent for 2018.

Sak 9. Årsmøte 2018
- NÅR: Fredag 26. Januar
- STED: Nossum

Møte slutt kl.22.50