Tilstede: Olav Tiller, Synne Lier, Martin Kulstadvik, Monika Sjem, Bjør Cato Størseth, Morten Kilås og Oddbjørn Kaasa

Sak 1. Evaluering av kurs

- Lærerrikt 
- Planleggingen kunne vært bedre, ikke minst i forhold til matsalg, vasking og rydding etter kurset. 
- Delegering av ansvar i forkant av kurset hadde vært fordelaktig. 

Sak 2. Strategi for NT-cup

- Utvelging av prøver som skal telle i NT-cup skal fortrinnsvis være prøver som er spredd utover i fylket og at de er best mulig fordelt utover sesongen. 

Sak 3. Avelsarbeid

- Øyelysings foredraget blir først mulig i september.
- Gentesting skjer 4.april.