Styresmøte 10.06.14

Sted : Hos Hans Morten

Tilstede :

Hans Morten Eriksen
Johan Schei
Jostein Omli

 

Sak1. Protokoll legges på nett !

Enighet om at denne legges på nett

Sak2. Høring fra NSG angående utenlands deltagelse i NM
Enighet om alternativ 2 i det nye utkastet
«Utenlandske statsborgere som deltar i NM må ha hatt fast bopel/adresse i Norge siste 3 år. Dette gir
rett til start i NM, deltagelse på landslag, og kan bli Norsk mester»

Sak3. Norgesserien 2014

Har startet et godt stykke arbeid her og prosessen er i gang

Sak4. Gjeteren

Enighet om at gjeteren skal bestå

Forslag til tema :

  • Simon Sivertsen bygger nytt fjøs
  • Jon Sivertsen som gjeter i Verdals fjellene
  • Norges serien i Verdal (Jostein Omli kan kontaktes)
  • Harald Aune holdt på å miste sin beste venn i vinter
  • Harran prøven i helgen (her har Stefan Skulstad tatt mye bilder)

 

Sak 5. Økonomi

Ikke fått gjort noe med dette enda da det ikke har passet for alle parter.

Jostein skal på nytt prøve å finne nytt tidspunkt til dette.

Sak6. Premier

Petter har ikke fått tid til dette enda men har lovet å ta tak i dette.

Sak7. Sponsor

Johan har ordnet med Felleskjøpet om sponsor, alle som er medlemmer i NT gjeterhundlag får 10 % rabatt på alt av hundeutstyr hos Felleskjøpet ved fremvisning av betalt medlemskap i NT gjeterhundlag.