Fylkesmannen har da kommet med en uttalelse omkring kvotejakta på Gaupa så langt i år.  På grunn av lite sporsnø har det vært, og er vanskelig å jakte på dyret.  Halvpartene av kvota er tatt ut, og det åpnes for mulig fortsettelse av jakta dersom uttaket ikke har vært optimalt.  Les mer på Fylkesmannens hjemmeside her.