De som ønsker å få tilsendt giro kan henvende seg til Leif Arne på mail: lnordhei@online.no

Medlemsskap er e forutsetning for å benytte seg av Pelsaulagests felles beredning av skinn. Drifta av pelssaulaget har medført eit vesentleg løft av avlsarbeidet og breidda i semintilbodet. Kåringsdommarar og medlemmar får opplæring i dømming av pelseigenskapane.