Medlemsmøte
Østfold Sau og Geit inviterer til årets avlsmøte tirsdag 31. oktober kl 19 i Bøndernes Hus, Mosseveien 6, 1640 Råde. Vi har invitert Terje Bakken til Østfold for å prate om avl på sau, både smårasene og NKS. Hvordan plukker vi ut det beste søyematerialet, og hvordan velger vi riktig vær?

Terje Bakken er etter hvert kjent for mange i fylket som kåringsdommer på værlamkåringen gjennom  flere år. Han er rådgiver for småfe hos Nortura og har bred erfaring også med smårasene vi har.

Ta gjerne med naboen, møtet er åpent for ikke-medlemmer om du vet om noen som lurer på å melde seg inn.
Enkel bevertning. Vel møtt!

 

Fostertelling
Noel Herbert kommer som vanlig en tur rundt midten av januar. Påmelding gjøres til sekretær Maria Tveiten Geber på epost tvemar@gmail.com. Denne må inneholde

navn og adresse, telefonnummer, antall søyer som skal scannes og dato for start av parringen.

Påmeldingsfrist 20. desember. Kjøreplanen er tett så det vil ikke være mulig å melde seg på etter dette. Informasjonen om fostertellingen blir sendt ut til de påmeldte pr epost når kjøreplanen er klar.

Har du spørsmål eller har du ikke hatt fostertelling før og lurer på om dette er noe for deg? Kontakt sekretær på samme epostadresse eller på telefon 411 79 811.

OBS – Noel begynner fra tidlig morgen, det vil derfor alltid være noen som får telling på dagtid, vi beklager ulempen dette måtte være for de det gjelder, men det er nødvendig for å få kabalen til å gå opp.

 

Semintilskudd
Har du inseminert høsten 2016 og stilt værlam på kåring i år? Husk å sende kopi av faktura til styret for refusjon av semindoser, legg også ved ditt kontonummer.