Det vil i år arrangeres kåringsskue for værlam i Hamnehagen på Momarken søndag 24. september kl.12.

Du kan melde på dyra på følgende måter:

Påmelding senest 2 dager før kåringsdagen, innen 22. september!

Oversikt over registreringsfrister og indekskjøringer finner du på nsg.no, eller på forsiden i Sauekontrollen. 
Kåringsavgift er kr. 150,- pr kåra lam. Bedømmingsskjema blir skrevet ut på stedet.

Det informeres om at det er anledning til å søke om refusjon av en del av utgiftene til kjøp av semin, ØSG krever da kopi av faktura fra NSG Semin vedlagt søknaden. Det er et krav at man stiller dyr av rasen til kåring.

OBS! Besetningen må ha registrert høstvekter, disse rapporteres enten til rådgiver i Sauekontrollen eller legges inn i Sauekontrollen av bonden selv. For O-indeksrasene må disse meldes innen fristene for indekskjøring.

Krav for O-kåring av værlam:
Det vil ikke dispes for O-indekskravet på rasen NKS. Ved kåring brukes den siste utregnete indeksen, minimum 115.

Kåringsregler, rasebeskrivelser og værindekser finner du på nsg.no. Dyr av raser som ligger under Genressurssenteret må være rasegodkjent før kåring.

Indekser for egen buskap finner du i Sauekontrollen, ta eventuelt kontakt med rådgiver i ditt område.

Mattilsynet krever:
Dyr fra forskjellige besetninger skal holdes adskilt.
Dyrene vil bli innkvartert direkte i egen binge og bli stående i sin egen binge under bedømmelsene.
Dommere vil forflytte seg fra binge til binge og skifte plastsokker.
Ingen forlater utstillingsplassen før alle er bedømt og skuet avsluttes.

Praktisk gjennomføring av kåringen:
Kåringsutvalget for sau ber om at hver besetning som stiller til kåring tar med antall grinder som dekker behovet for egne dyr til bruk under oppstalling og bedømmelse (av
smittehensyn), vann og vannbøtte. ØSG stiller med strø til bingene.
Alle besetninger som melder til kåring må stille en person som håndterer egne dyr under bedømmingen.

Resultatet av værlamkåringa blir lagt ut på nett under nsg.no.
Man kan også ringe sekretær Maria Tveiten Geber, tlf 411 79 811 for å få informasjon.
Det er viktig at værene blir omsatt så raskt som mulig slik at de ikke går til slakt.

Rådgivende priser (fra Avlsrådet) for kåra værlam er kr. 3100,- og kr. 50,- pr. poeng over 115 i O-indeks.
Smårasene har veiledende priser fra sine raselag.

Det vil serveres enkel grillmat og selges brus, ta med stol, bruspenger og kaffe.

Vi ønsker utstillere, kjøpere av kåra værlam og andre interesserte velkommen til en trivelig sauedag!