Program 2. møtedag - Fra paring til lamming:

  • Rolig periode, men hva kan skje?
  • Fostertelling. Hvorfor?
  • Vaksinering. Når og hvorfor gjøres dette.
  • Klipping. Riktig tid for klipping og hvor viktig er det?
    Hva kan skje hvis vi klipper for tett opp mot lamming og hvordan påvirker klippinga søya og foster.
  • Fôring i perioden. Bør fôrstyrken økes og eventuelt når?
  • Aktuelle sykdommer i perioden. Kan vi gjøre noe for å unngå dem?

Les mer om møteserien her...