INVITASJON TIL VÅRMØTE
Østfold Sau og Geit inviterer til årets vårmøte

Torsdag 8. mars kl 19 i Kirkeby Grendehus, Eidsberg. Adresse Folkenborgveien 483, 1880 Eidsberg.

Tema: Fóring av sau for rikelig med råmelk og god melkeproduksjon frem mot beiteslipp

Ingjerd Dønnem er forsker ved NMBU på Ås, sammen med Åshild Randby forsker hun på fóringsstrategier for produktive søyer gjennom et treåring forsøk som er ferdig i år.

Hun tar også med seg resultater fra forsøk som gikk på fóring av søyer i seindrektigheten og effekten på lammetilvekst.

Enkel servering.

Vel møtt!

 

Beitemøte
Østfold Bondelag inviterer til møte om rovdyrsituasjonen i forkant av årets beitesesong mandag 19. mars på Bamsrudlåven i Mysen kl 18.30.
Program:
Bestandssituasjon, atferd, skademønster og risikovurderinger – erfaringer fra tidligere år v/ Åsmund Fjellbakk, Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold
Tilskuddsmuligheter, søknadsrutiner og regler rundt gjerding v/ Torbjørn Kristiansen, Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold
Hva gjør Statens naturoppsyn (SNO) når skade oppstår? v/ representant fra SNO
Hva er kommunens oppgaver? v/ representant fra landbrukskontoret
Hva gjør Østfold Bondelag? – beredskapsmessig, praktisk og politisk påvirkning v/ Svend Arild Uvaag, fylkesleder

OBS – pga servering er det påmelding til dette møtet, påmeldingsskjema finner du på Østfold Bondelags hjemmeside eller facebookside, og også på Fylkesmannen i Østfolds hjemmeside. Link direkte til påmeldingsskjema: https://tinyurl.com/y8wlads7

 

NSGs kartlegging av årets lammeproduksjon
Frist for innsending av svar til NSGs kartlegging rundt årets lammeproduksjon er 1. mars. Vi oppfordrer så mange som mulig til å levere inn denne! Besvarelsen kan leveres anonymt. Du finner undersøkelsen på nsg.no, eller du kan kontakte Maria på maria.ostfoldsauoggeit@gmail.com for å få link tilsendt.