Årsmelding for Oppland gjetarhundlag 2012

 

Styret gjennom året:

 • Leder; Egil Lomsdalen
 • Kasserer; Svein Haugseth
 • Sekretær; Ragnhild J N Jacobsen
 • Styremedlem; Anne Kari Veikleenget
 • Styremedlem; Oddgeir Hilmen Fodnes
 • Varamedlemmer; Bjørn Ola Vaagaasarøygard
 • Revisor; Anders Melbø

Valg 2013

 • Leder; Egil Lomsdalen (1 år)
 • 1 styremedlem; Oddgeir Hilmen Fodnes (2 år)
 • Revisor; Anders Mæhla (1 år)
 • Kasserer; Svein Haugseth (2 år)

Dommere i OGG er:

 • Egil Lomsdalen
 • Torkjel Solbakken
 • Torstein Ytre
 • Bjørn Ola Vaagaasarøygard
 • Gudmund Skotte

Medlemmer i laget

 • Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag: 46 medlemmer
 • Midt- gudbrandsdalgjetarhundlag: 33 medlemmer
 • Sør- gudbrandsdalgjetarhundlag: 30 medlemmer
 • Hadeland gjeterhundlag: 57 medlemmer
 • Valdres gjeterhundlag: 14 medlemmer
 • Toten gjeterhundlag: 24 medlemmer

 

Totalt i Fylket: 225 medlemmer

Styret har hatt ett styremøte på Biri i 2012.

Laget har tre representanter i landsråd/ utvalg: avlsutvalget: Are Krogh, prøvenemda: Torkjel Solbakken, 1 vara i landsrådet: Anne Kari Veikleenget

Aktiviteter i laget

 • Aktivitetene i laget er bra, med både kurs og prøver.

Fylkesmesterskapet ble arrangert av Nord-gudbrandsdal- gjetarhundlag i Murudalen i Sel kommune, Jakob Gjerde var dommer, inneledende runde gikk i kl. 3 med deling og singling, finale med 6 deltakere i kl.3 med deling og singling og merka dyr. Der møtte det 28 deltakere.

Oppland hadde også finalen i Norgesserien i år, som ble arrangert på Hadeland, Jon Aas og Ole Martin Nymoen var dommere.

Valdres hadde den første NS bulken i år, den ble arrangert på setra til Oddgeir Hilmen Fodnes og var full, dommer var Jon Aas.

I Nordisk ung-hund-mesterskap hadde vi 5 deltakere fra Oppland.

Utover disse prøvene har det vært flere Distrikts-prøver, Nord- gudbrandsdalen har hatt 1 DP på Lesja, Midt-dalen hadde 1 DP prøve på Lom-setra i august.

Sør- Gudbrandsdalen hadde også 1 DP prøve i sommer.

Valdres hadde også 1 DP i august. Oppmøte på alle DP prøvene har vært svært gode.

 

Når det gjelder kurs virksomhet er den også god.

Vi kan begynne i mars i Vågå, hvor Nord-gudbrandsdalen hadde sitt årlige vinterkurs med 43 deltakere og fem forskjellige instruktører, areal og saueflokker. Instruktørene var Torkjel Solbakken, Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Ronny Ove Smedsmo, Anne Kari Veikleenget og Kurt Magne Fardal.

Sør- Gudbrandsdalen hadde også Vinterkurs i mars hvor Klara Karlsen og Erik Sveen var instruktører og med 16 deltakere.

Midt- Gudbrandsdalen arrangerte ungdoms- kurs på Lomsetra i regi av Anne Kari i sommer. Valdres arrangerte også ett kurs i mars på Aurdal travbane hvor Anne Kari var instruktør, der var det 14 deltakere.

Nord- gudbrandsdalen arrangerte også ett kurs i sommer, men det var helt lokalt og foregikk på Gutubø i lom, der stilte det 6 deltakere totalt og Bjørn Ola Vaagaasarøygard var instruktør.

 

Det har vært flere organiserte treninger i fylket.

Midt- gudbrandsdalen har hatt 6 treningsamlinger i vinterhalvåret.

I Nord-gudbrandsdalen har det vært fellestreninger hos Irene og Endre Amundgård på Lesja. Nord-gudbrandsdalen arrangerte også Juletreff d.30 des i Vågå.

Sør- gudbrandsdalen har hatt samlinger både sommer og vinter med godt oppmøtet.

Valdres har hatt organisert trening hver lørdag i vinterhalvåret og etter avtale i sommerhealvåret.

Hadeland har hatt organisert trening både i sommer og vinterhalvåret.

Oppmøtet har vært godt.

 

Tor Romsås hadde en gjeter- hundoppvisning på fårikål- festivalen på Ringebu og Torkjel Solbakken, Oddgeir Hilmen Fodnes og Henning Andersen var på Fagernes under «Liv-dagene» i forbindelse med demonstrasjon av gjeterhund i praktisk arbeid.

Arnfinn Beito, Eirik Kolbjørnshus og Ola Haugen var på Grønolen og holdt gjeterhund demonstrasjon på sauedagen.

 

Prøveresultat i OGG

 

 • Deltakere fra Oppland på landsalaget i 2012 var Torkjel Solbakken og Nicky, og Jan Briskeby med Step og Arja.

 

 • Det har vært mange hunder fra Oppland som har deltatt i en eller flere norgesserie prøver, hele 23 stk. 6 av disse tok seg til Norgesseriefinalen og Torkjel Solbakken med Nicky ble beste Opplending med en 4. plass.

I NM hadde vi 12 deltakere, i semifinalen hadde vi 4 deltakere. Torstein Ytre med Tilli tok seg til finalen og endte på en 10 plass.

I FM ble Torkjel Solbakken og Nicky fylkesmestre.

Oppland hadde 2 kvalifiserte deltakere både i Nordisk og EM. Det var Torkjel Solbakken med hunden Nicky, og Jan Briskeby med hundene Step og Arja. Jan Briskeby kom til finalen med Step.

På slutten av gjeterhundåret ble det arrangert Norsk ung-hund-mesterskap. Her stilte 5 Opplendinger, Torkjel vant sammenlagt med hunden Sweep, dette var kvalifiseringen til Nordisk Nursery, og Oppland hadde alle 5 ekvipasjer til start i Nordisk Nursery.

Jan Briskeby ble nr 2 i finalen med Torres som bestemann. Erik Sveen ble nr 8 med Mist, Henning Andersen ble nr 9 med Nell, Torkjel Solbakken ble nr 22 med Sweep og Mette Berg stilte med Leo, men som dessverre fikk brudd begge dagene.

 

 • Resultatliste FM 2012:

 

 1. Torkjel Solbakken- Nicky  
 2. Torkjel Solbakken- Sweep
 3. Jan Briskeby- Arja
 4. Erik Sveen- Cmm`s Jack
 5. Egil Lomsdal- Tod
 6. Ronny Ove Smedsmo- Deisi
 7. Anne Kari Veikleenget- Mist
 8. Anne Kari Veikleenget- Pip
 9. Egil Lomsdal- Max
 10. Jan Briskeby- Torres
 11. Henning Andersen- Nell
 12. Torstein Ytre- Tussi
 13. Egil Lomsdal- Bronalt Ed
 14. Oddgeir Hilmen Fodnes- Silva
 15. Ronny Ove Smedsmo- Mira C
 16. Ole Kristian Lien- Pondus
 17. Mette Berg- Leo
 18. Klara Karlsen- Get
 19. Erik Sveen- Mist
 20. Tor Romsås- Joppen
 21. Tor Romsås- Jet
 22. Sara vanebo Nilsen- Yanka
 23. Ronny Ove Smedsmo- Tim
 24. Ragnhild Jacobsen- Misty Era
 25. Torstein Ytre- Tilli
 26. Oddgeir Hilmen Fodnes- Shep Q (brudd)
 27. Jan Briskeby- Step (brudd)              

 

Unghundpremien for beste unghund FM 2012 går til Torkjel Solbakken med Sweep.

Vandrerpremien går til Fylkesmester Torkjel Solbakken med Nicky.

 

Bruksprov i laget:

 

 • Nord- gudbrandsdalgjetarhundlag: 3 bruksprov, Torkjel Solbakken med Lad og Sweep og Sveinung Tykket med Sara.
 • Midt- gudbrandsdalgjetarhundlag: 1 bruksprov, Anne Kari Veikleenget med Sara.
 • Sør- gudbrandsdalgjetarhundlag: 7 bruksprov, Olaf med Patsy, Wenche Tarud med Oskar, Mette Berg med Teddy, Kjell Ivar Bergehagen med Leo, Helge med Ronja, Erik Sveen med Mist, Pål Høygård med Patsy.
 • Valdres gjeterhundlag: 2 bruksprov, Kenneth Huset og Tim og Anders Hovdet og Morse.
 • Toten gjeterhundlag: 0 bruksprov
 • Hadeland gjeterhundlag: 1 bruksprov, Jan Briskeby med Boss.

Vandrerpremien fra Midt- gudbrandsdal- gjetarhundlag går til Sør- gudbrandsda- lgjetarhundlag.

 

Styret i Oppland gjeterhundlag vil rette en takk for god dugnadsånd i 2012. Mange av lagets medlemmer er flinke og villige til å stille opp for å sanke sau både under sanken og på ettersank, OGG takker alle for innsatsen.  Lykke til i gjeterhundåret 2013!!!

 

For OGL

Ragnhild Jacobsen, sekretær