Årsmelding for Oppland gjetarhundlag 2013

 

Styret gjennom året:

 • Leder: Egil Lomsdalen

 • Kasserer: Svein Haugseth

 • Sekretær: Ragnhild Jacobsen

 • Styremedlem: Anne Kari Veikleenget

 • Styremedlem: Oddgeir Hilmen Fodnes

 • Varamedlem: Bjørn Ola Vaagaasarøygard

 • Revisor: Bernt Hamar

 • Valgkomite: Henning A Andersen(3 år), Mette Berg(2 år) og Knut Bakkom(1 år)

 Dommere i OGL:

 • Torkjel Solbakken (Ngg)

 • Torstein Ytre (Ngg)

 • Bjørn Ola Vaagaasarøygard (Ngg)

 • Egil Lomsdalen (Hgg)

 • Gudmund Skotte (Ngg)

Instruktører i OGG:

 • Bjørn Ola Vaagaasarøygard (Ngg)

 • Torstein Ytre (Ngg)

 • Torkjel Solbakken (Ngg)

 • Anne Kari Veikleenget (Mgg)

 • Monica Bergum (Mgg)

 • Knut Bakkom (Mgg)

 • Guro Søberg (Mgg)

 • Bernt G Hamar (Hgg)

 • Egil Lomsdalen (Hgg)

 • Svein Haugseth (Hgg)

 • Tor Geir Ulstein (Tgg)

 • Erik Sveen (Sgg)

 • Klara Karlsen (Sgg)

 • Henning Andersen (Vgg)

Medlemmer i laget:

 • Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag: 53 medlemmer

 • Midt- gudbrandsdal gjetarhundlag: 37 medlemmer

 • Sør- gudbrandsdal Gjeterhundlag: 32 medlemmer

 • Hadeland gjeterhundlag: 52 medlemmer

 • Valdres gjeterhundlag: 25 medlemmer

 • Toten Gjeterhundlag: 24 medlemmer

 • Totalt i fylket: 223 medlemmer

Laget har tre representanter i utvalg/landsråd: Are Krogh (Mgg) i alvsutvalget og Torkjel Solbakken(Ngg) i prøvenemda/regionutvalget, Anne Kari Veikleenget (Mgg) i landsrådet.

Aktiviteter i laget:

 • Aktivitetene i laget er bra, både i form av prøver og kurs.

  Fylkesmesterskapet ble i år arrangert av Valdres gjeterhundlag i Vestringsbygda, dommer var Jon Sand. Innledende runde gikk i kl.3 med deling og singling, og det samme gjorde finalen med 5 deltakere.

  Oppland hadde 1 Norgesserie prøve og Norgesserie- finalen. Norgesserie prøven ble arrangert av Valdres gjeterhundlag i Vestringsbygda og prøven var fulltegnet, dommer var Jon Aas. Norgesserie finalen stod Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag for og ble arrangert på Sørem gard i Vågå, dommere var Per Fremo og Egil Lomsdalen.

  I Norsk ung-hund mesterskap hadde Oppland 8 deltakere. Og i Nordisk- nursery hadde Oppland 3 deltakere.

  Utover disse større prøvene har Oppland hatt flere distrikts-prøver. Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag har hatt 1 dp i juni hos Irene og Endre Amundgård på Lesja, Midt- gubrandsdalen har hatt 2 dp prøver, en hos Erling Magnus Vaterland i Tverrbygda og en på Sylte gard i Kvikne. Sør- gudbrandsdalen gjeterhundlag har arrangert 1 dp hos Pål Høygård, Valdres gjeterhundlag arrangerte 1 dp på Fodnes i sommer.

   

  Kursvirksomheten har også vært god, både sommer og vinter.

  I mars arrangerte Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag vinterkurs i Vågå, med hele 41 deltakere og 5 instruktører og areal. Instruktører var Torkjel Solbakken, Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Ronny Ove Smedsmo, Kurt Magne Fardal og Anne Kari Veikleenget. De hadde også mini- kurs for lagets medlemmer som ble arrangert på Gutubø, det gikk over to kvelder og det var totalt 6 deltakere, Bjørn Ola instruerte.

  Midt- gudbrandsdal gjetarhundlag arrangerte også sommersamling på Fagerli d.19-20 juli, der stilte det 13 deltakere, Anne Kari Veikleenget og Monica Bergum var instruktører.

  Sør- gudbrandsdal gjeterhundlag hadde også kurs i mars, det ble avviklet på Segalstad bru i Gausdal, det var 16 deltakere, Torkjel Solbakken og Anne Kari Veikleenget instruerte.

   

  Det har også vært organiserte treninger i fylket.

  Nord- gudbrandsdal gjetarhundlag hadde fast treningskveld 1 gang i uka f.o.m st.hans til sauesank, hos Irene og Endre Amundgård på Lesja. I tillegg stod arealet til Bjørn Ola Vaagaasarøygard på Gutubø disponibelt for alle medlemmer gjennom hele sommeren. Midt- gudbrandsdal gjetarhundlag har hatt organiserte treninger f.o.m etter julsvinteren og utover hele sommeren med oppmøte på forskjellige steder, oppmøtet har vært variabelt.

  Sør- gudbrandsdal gjeterhundlag har hatt vintertreninger onsdagskvelder og noen søndager, disse har funnet sted på Segalstad bru, i Bødal og på Skinnerlien. Sommertreninger har vært oragnisert på Blåbærsmyra i Svatsum med meget bra oppmøte.

  Hadeland har hatt organiserte vintertreninger hos Jan Briskeby med variabelt oppmøtet. Valdres gjeterhundlag har hatt organiserte treninger i vinterhalvåret på Aurdal travbane hver lørdag og i Heggenes hver søndag. I sommerhalvåret har det vært organisert treninger etter avtale.

   

  Anne kari Veikleenget, Anna Skogum og Ida Strand Engen hadde gjeter-hundoppvisning på Fårikålfestivalen i Ringebu hvor Tor Romsås kommenterte.

  Sara Vanebo Nilsen hadde gjeter-hundoppvisning på åpen gård i sommer.

  Oddgeir Hilmen Fodnes, Arne Rogne og Arnfinn Beito hadde gjeterhund-demonstrasjon på Grønolen i forbindelse med sauedagen i høst.

   

  Prøveresultat i OGL

   

 • Deltakere fra Oppland som representert på landslaget var Torkjel Solbakken med Nicky og Jan Briskeby med Arja.

 • Det har vært mange hunder fra Oppland som har vært representert i en eller flere Norgesserie prøver, hele 25 stk. 4 hunder tok seg til finalen og Torkjel Solbakken ble beste opplending med en 2 plass.

  I NM stilte 12 opplendinger, og beste opplending ble Jan Briskeby som ble nr. 8 med Torres.

  I FM ble Torkjel Solbakken og Nicky fylkesmestere.

  På tampen av gjeterhund-året ble det arrangert Norsk-ung-hund mesterskap, der stilte det 8 hunder fra Oppland, hvorav 3 dro til Nordisk nursery i Skåne, beste Opplending der ble Pål Høygård og Patsy med en 3 plass. Resten av deltakerne fra Oppland bestod av Torkjel Solbakken og Nell og Bjørn Ola Vaagaasarøygard med Texas.

  I Nordisk hadde Oppland en deltaker, det var Jan Briskeby med Arja som ble nr. 12.

   

  Boss til Jan Briskeby får premie for beste ung-hund FM 2013.

   

  Resultatliste FM 2013

   

 • Torkjel Solbakken- Nicky

 • Oddgeir Hilmen Fodnes- Silva

 • Anne Kari Veikleenget- Mist

 • Erik Sveen- Cmm`s Jack

 • Ronny Ove Smedsmo- Mira C

 • Torkjel Solbakken- Sweep

 • Torstein Ytre- Tilli

 • Egil Lomsdalen- Flash

 • Erik Sveen- Mist

 • Torstein Ytre- Tussi

 • Egil Lomsdalen- Tod

 • Pål Høygård- Nip

 • Klara Karlsen- Get

 • Jan Briskeby- Boss

 • Jan Briskeby- Torres

 • Egil Lomsdalen- Bronalt Ed

 • Tor Romsås- Joppen

 • Anne Kari Veikleenget- Sara

 • Jan Briskeby- Arja

 • Pål Høygård- Patsy

 • Oddgeir Hilmen Fodnes- Misty

 • Torkjel Solbakken- Groesfaen Nell

 • Henning A Andersen- Nell

 • Mette Berg- Leo

 • Torkjel Solbakken- Queen

 • Anders Hovdet- Morsse

 • Klara Karlsen- Yena

 • Anders Hovdet- Messi

 • Tor Romsås- Rabalder

 • Ronny Ove Smedsmo- Maika(brudd)

 • Oddgeir Hilmen Fodnes- Cara(brudd)

 • Torstein Ytre- Sina(brudd)

 • Ronny Ove Smedsmo- Deisi(brudd)

    Bruksprov i laget

 • Nord- gudbrandsdalgjetarhundlag: 7

 • Midt- gudbrandsdalgjetarhundlag: 2

 • Sør- gudbrandsdalgjeterhundlag: 11

 • Hadeland gjeterhundlag: 1

 • Valdres gjeterhundlag: 4

 • Toten gjeterhundlag. 0

Sør- gudbrandsdalgjeterhundlag beholder vandrerpremien for flest bruksprov gjennom året.

Styret i Oppland gjeterhundlag vil rette en takk for god dugnadsånd i 2013. Mange av lagets medlemmer er flinke til å stille opp å sanke sau både under sank og på ettersank, Ogl takker alle for innsatsen. Lykke til i gjeterhunåret i 2013.

For styret

Ragnhild Jacobsen, sekretær