Sakliste:

  • Åpning
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Kontingent
  • Arbeidsplan
  • Valg

Med hilsen
Styret i Nord-Gudbrandsdal Gjetarhundlag