Dette er nytt fra Oppland gjeterhundlag!

4. april 2019 hadde oppland gjeterhundlag et ekstraordinært årsmøte på Lillehammer. Dette pga at fra det forje årsmøte lykkes vi ikke med å få inn kandidater til det nye styre. Det ble dermed satt igang et arbeidsutvalg, med to representanter fra hvert styre. Målsettingen for arbeidsutvalget var å finne løsninger og modeller som gjør det mulig å opprettholde Oppland Gjeterhundlag som tidligere.

Arbeidsutvalget ble enige om forslaget om 1 representant fra hvert lokallag i styret, altså 6stk. Da det vil rullere mellom lokallagene om hvem som skal ordne sekretær og leder. Hvorav leder blir valgt for 2 år om gangen og sekretær 2 år. Da sekretæren som ble valgt i fjord valgte å trekke seg et år for tidlig, har Jane Aaslund fra TGL sagt ja til å være sekretær de neste 3 årene. Vi hadde en trekning om hvem som skulle få hovedoppgaven til å ordne leder for de neste 2 år. Førstemann ut ble Nord-Gudbrandsdalen. 

  1.     Nord-Gudbrandsdalen (Leder for 2 år)
  2.     Midt- Gudbrandsdalen
  3.     Sør-Gudbrandsdalen
  4.     Toten (Sekretær for 3 år)
  5.     Hadeland
  6.     Valdres

Dette vil si at etter Toten er det Hadeland sin tur å ordne sekretær. Etter Nord- Gudbrandsdalen er det Midt- Gudbrandsdalen som skal ordne leder. Lagene står fritt til å velge representanter for leder og sekretær fra andre lokallag. Styremedlemmer velges av lokallagene for ett år om gangen.

Under det ekstraordinære årsmøte kom det forslag om at lokallaget tar ansvar for å finne leder for to år. Men Leder velges for 1 år om gangen, da kandidaten skal godkjennes ved årsmøte.

Endre Amundgård ble under møtet valgt som leder, og Jane Aaslund som sekretær.

Forslaget fra arbeidsutvalget ble vedtatt, og leder og sekretær fikk fullmakt til å justere vedtektene iht.innspill fra årsmøte.

Informasjon om hvem som sitter i styre finne du under Styre 2019.

 

På slutten av kvelden ble det utdelt utmerkelser til Torkjel Solbakken og Slip for Fylkesmestertittelen og for beste unghund på FM. Vi er stolte av å ha Torkjel Solbakken på laget. Kvelden ble avsluttet med Pizza og sosialt samvær. :) ?

 

Oppland gjeterhundlag har nå opprettet en facebookside, følg oss gjerne der også: )