Følgende gjeterhundprøver er planlagt i Oppland:

17 aug. DP i Midtgudbrandsdal

20 og 21 sept. LP i Nord Gudbrandsdal

27 og 28 sept LP Midt og Sør Gudbrandsdal

04 okt FM Hadeland

Flere prøver vil nok komme på etterhvert, for kontinuerlig oppdatering og mer info bruk terminlisten til NSG Gjeterhund.