Gjeterhundsamling

Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag inviterer til samling helga 19. - 20- mars i Vågå

Samtidig blir det innføring i kadaversøk for alle ekvipasjer med egne instruktører på dette. Her ordner vi en rullering slik at en fra hver gruppe er ute på kadaversøk.

Sted:                           Smedsmo camping i Vågå

Tid:                              Lørdag 19/03 start klokka 0830.

                                     Møt presis. Gruppeinndeling og praktisk innformasjon.

                                     Søndag 20/03 start klokka 0900.

                                     Teori blir tatt av hver enkelt instruktør på hver gruppe.

Instruktører:              Lokale instruktører.

Påmelding:                Torkjel tlf 95200470 / torkjel@lom-mobler.no

                                     Vi må ha litt informasjon om hund/fører som deltar på samlingen.

                                     Dette for plassering av hunder/førere  på riktig gruppe.

                                     Videre søkes det om støtte fra BSF. Av den grunn må vi ha fødselsnummer på deltagerne.

                                     Fint om det sendes på mail til Torkel@lom-mobler.no

Pris:                             Kroner 1000.- betales inn på kontonummer 2085 63 42264. Dette må gjøres før kurset starter.                                       (senest 10 mars).

Påmeldingsfrist:      Senest 10 Mars eller når kurset er fulltegnet.

Overnatting               Smedsmo camping har hytter/motell. Den som ønsker overnatting, ringer 95202025 og                                      bestiller dette direkte.

Forbehold om vær/føre. Blir kurset avlyst, refunderes påmeldingsavgiften.

Velkommen!