Lederne i Lokallaga: oppdatert 19.02.2020.
 

Nord-Gudbrandsdal

Midt-Gudbrandsdal

Sør-Gudbrandsdal

Toten

Hadeland

Valdres