Møteprotokoll fra årsmøte i Oppland Gjeterhund lag

1.2.2014

 

 • Opprop; Nord- Gudbrandsdal gjeterhund lag: Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Torkjel Solbakken,                      Irene Amundgård, Torstein Ytre og Ragnhild Jacobsen.

Midt-Gudbrandsdal-gjeterhund lag: Tor Romsås, Knut Bakkom, Guro Søberg og Anne Kari Veikleenget.

Sør- Gudbrandsdal-gjeterhund lag: Erik Sveen, Klara Karlsen og Pål Høygård

Hadeland- gjeterhund lag: Egil Lomsdalen, Sara Nilsen, Bernt G. Hamar og Svein Haugseth

Valdres- gjeterhund lag: Oddgeir Hilmen Fodnes og Henning A. Andersen

Toten- gjeterhund lag: ingen representanter

 • Valg av to til å underskrive møteprotokoll: Torkjel Solbakken og Bjørn Ola Vaagaasarøygard.
 • Årsmelding godkjent med de rettelser som kom.
 • Godkjenning av regnskap.
 • Medlemskontingenten står uforandret.
 • Valg: leder; Egil Lomsdalen- Torstein Ytre (1år)

          Sekretær; Ragnhild Jacobsen- Mette Berg (2år)

Styremedlem; Anne Kari Veikleenget- Tor Romsås (2år)

 • Valgkomitè: Egil Lomsdalen (3 år), Henning A Andersen (2 år), Ragnhild Jacobsen (1 år).
 • NM kvota står uforandret med 12 deltakere.
 • NM 2015 administreres gjennom styret i OGL via en valg- komitè som består av 5 personer: Anne Kari Veikleenget, Tor Romsås, Erling Magnus Vaterland, Erik Sveen og Pål Høygård.
 • FM 2014 arrangeres i år av Hadeland gjeterhund lag, det ble bestemt at FM i år skulle gå over en helg med innledende runde som vanlig på lørdag og finale med ca.15 beste hunder med dobbel hent og sortering.
 • Norgesserie prøver i Oppland. Midt-Gudbrandsdal-gjeterhund lag søker via styret i OGL, og Nord-Gudbrandsdal-gjeterhund lag søker selv.
 • Premie til fylkesmester har vært en vandrer premie. Det ble bestemt at vandrer premie er upraktisk og det vil bli satt opp en individuell premie i stedet som vinner får til odel og eie.
 • Ung hund premien 2014 gikk til Jan Briskeby og hunden Boss.
 • Toten gjeterhund lag står i dag uten noen aktivitet. Styret i OGL skal ta tak i problematikken.
 • Årsmeldinger fra lokallaga har en tendens til å ikke komme inn i tide og eller de er ufullstendige. Løsningen på problemet vil være og sette en tidsfrist til lokal laga.
 • Hjemmesiden til OGL driftes av styret.
 • Årsmøte 2015 31.1.2015 på Felleskjøpet i Lillehammer

Årsmøte slutt, for styret sekr. Ragnhild Jacobsen