Samarbeidsøte NM komiteen og OGL         07.04.2014            Vinstra

 

Tilstede:             Tor Romsås, Sverre Tarud, Pål Høygård, Erik Sveen, Erling Magnus Vaterland, Anne Kari Veeiklenget, Gudbrand Stokke, Mette Berg, Torstein Ytre.

Fordeling av eventuelt overskudd: Forslag fra Tor om 10 % til OGL og resten fordeles likt mellom MGGL og SGGL. Forslag fra Torstein om at det deles likt på alle tre. Dette ble diskutert frem og tilbake uten å konkludere med noe.

Areal/grunneier:

Tor og Gudbrand snakker mer med grunneier. Forslag til pris på leie av arealer er 5000,- under NM og 2500,- for Norgesserieprøven. De får fullmakt til å gå opp til 15.000,-. Grunneier har tilbudt oss å bruke hotellet. Det gir muligheter for gratis toaletter, servering fra underetasjen, rimelig overnatting under norgesserieprøven. Vi vil da spare mye i form av leie av telt, toalett, strømaggregat og det gir en praktisk god løsning. Erfaringsvis er det stor slitasje på arealene og grunneier må samarbeide med bla lagring av rundballer så de ikke er til ulempe, låne bort låve til lasting av sau etc. Alt dette tilsier at vi kan strekke oss ganske langt i forhold til pris på arealleie.

Overnatting:

Norgesserieprøve: Kan leie ut rom på Hotellet på arenaen, grunneier skal da ha 250,- pr natt pr pers. Vi må da ordne booking og nødvendig servering, vi vil mulighet for å tjene noe på dette.

NM: Gudbrandsdal Hotell, Tor har vært i kontakt med dem, innhenter priser. Det er mulighet for å starte stolheisen for transport opp og ned til arenaen.

Servering:

Forskjellige alternativer ble diskutert, bestille catering, kokke selv ved hjelp av dugnadsgjeng. Mulighet for å tjene en del på dette. Spesielt hvis vi kan få sponset råvarer fra forskjellige leverandører ( Tine, Nortura, Furuset etc). Hvilken løsning vi lander på avhenger av bemanning, sponsing, priser.

Budsjett:

Gudbrand setter opp ett budsjett. Han oppretter også en konto som skal brukes på begge prøvene, og undersøker mulighet for å låne/ leie kortterminal under prøvene. Fylkeslaget har et fond på 25.000,- som overføres som et lån som startkapital.

 

 

 

Dommere:

Norgesserieprøve: Anne Kari og Torstein snakket med Jon Aas under møtet og han vil dømme.

NM: Skal vi her ha to dommere? En norsk og en utenlandsk? Ble konkludert å søke landsrådet om å bruke Alad Owen eller Jonas Gustavson, landsrådet bestemmer om vi skal ha med en norsk dommer.

 

Media:

Gausdal Videregående er spurt om å ta på seg filming og overføring/salg av film, de er positive, vi får endelig svar senere. Usikkert om det er godt nok nett til direkteoverføring. Alternativet er å kontakte filmskolen. Dette er en dyr løsning. Mette snakker videre med Gausdal vid.

Sau:

Saueeiere får dekket eventuelle kostnader, Frakt av sau har Tor ordnet sponsing på. Saueeierne må preppe sauen i forkant.

Dugnad:

Trenger anslagsvis 20 personer. Fri mat på dagtid, eventuell overnatting og festmiddag må de dekke selv.

Sponsorer:

Skal vi satse på noen få store sponsorer som får «enerett» , eller gå for flere små? Har alternativer som Norgesfor, Felleskjøpet, Nortura, Furuset, AK, Gjeteren, Nessemaskin, Gausdal Land. Kan også høre med mindre organisasjoner som beitelag etc. Pål jobber videre med sponsorer.

Arena:

Lokallagene har nok grinder og sorteringsanlegg, men trenger mye gjerder. Trenger duk til skjerming, og bunnduk til veger/tråkk dersom det blir bløtt. Må ta en befaring og se på hvor mye gjerde som trengs. Da må det også sees muligheter for utsetting av sau. Kan den kjøres ut med ATV og stå relativt løst? Hva er behovet for bemanning i kve og utsett? Anne Kari undersøker mulighet for å få tak i egnede «buffer» for merking av sau. Kanskje de som er på VM i Skottland kan ta med hjem?

Logo/hjemmeside:

Sverre jobber med dette. Ble diskutert hvilket stedsnavn vi skal bruke, og valget falt på Kvitfjell.

 

Deltakerpremier:

Enighet om at fine vester med startnummer som beholdes er en god løsning men vi har en utfordring i forhold til størrelser.

Program:

Anne Kari undersøker priser. Bør satse på profesjonelle trykking. Dette gir bedre mulighet for å selge annonseplass. Alle deltakere får gratis program, publikum må kjøpe dette.

Tribune, Inngang og Parkering:

Gratis for alle. Må se mer på priser og muligheter for leie av tribune.