Styremøte OGL torsdag 29.1.2015.

 

SAK 1.  Fylkesmesterskapet 2015.

  • Mangel på helg for å arrangere FM.
  • Viktig å få kåra fylkesmester og viktig med trening før årets NM.

 

  • Dersom Oppland får norgesserieprøve helga 26.og 27. september, foreslår styret at vi brukar NS som kvalifisering til ei omfattande finale måndagen etterpå. Ein kan køyre 16 hundar med dobbelthenting og sortering.

 

  • Får tak i ein dommar med god kompetanse på dobbelthent/ sortering.

 

Har avklara med NGG om å bruke deira NS arena, sau, alt utstyr elles, dersom dei vert tildelt NS denne helga. Men fylkeslaget må stå som arrangør m/ mannskap og ansvar elles.

 

Vedtak: Gjennomfører FM 2015 som skissert ovafor.

 

SAK 2. Fylkeslaget sin medvirkning i NM 2015.  2 alternativ:

  1. Fylkeslaget engasjerer seg overhodet ikkje under sjølve NM, sjølv om uforutsette ting oppstår og som må løysast på sparket.
  2. Årsmøtet utpeikar ein annan person enn leiaren til å representere fylkeslaget under NM.

 

SAK 3. Høyringsuttalelse om vedtektsendring i NSG, sendast til årsmøte i OSG.

Vi er redde att krav om hovudmedlemskap i NSG for all deltakelse med gjetarhund, vil:

  1. Hindre rekruttering.
  2. Støyte bort medlemmer som i dag gjer eit godt arbeid i lagsarbeid, kurs og prøver.

 

Vedtak:

Vi foreslår at det er tilstrekkeleg med støttemedlemskap i NSG for NS og NM. Fleirtalet  i styrer skal vera medlemmer i NSG. Elles er alle velkomne til å delta.

 

SAK 4. Gjetarhund på årsmøtet i OSG.

  • Leiaren vert sjukmeldt under årsmøtet, og årsmøtet må velje ein annan til å ta seg av gjennomføringa. Avklarast med Anne Kari.
  • Kadaverhund, Tor tek seg av det.