på denne siden til SSG

Dette vil bli annonsert på alle lagene sine hjemmesider/FB + OGL sin FB-side/nettside.
Arena er ennå ikke bestemt, men blir ett sted i Vestre Gausdal.
Sau vil være NKS (Samme som fjorårets NS-prøve)
Dommer er Jo Agnar Hansen.


I tillegg til påmelding så vil en måtte opplyse, om en er aktuell for NM-laget til Oppland, hvis en kvalifiserer seg.
Oppland har 12 deltakere til NM, som i år arrangeres av Møre og Romsdal, Follestaddalen.