Mandag 21. oktober kl 19.00 blir det fjøsmøte på Søre Berge hos Gunhild Lindvik og Knut Evensen. Her vil Hans ta for seg det meste som omhandler sau nå på høsten: snyltebehandling, uttak av livlam, foring av smålam, ull og klipping mm. Vi kommer til å innvitere et par aktører til som vil ta for seg spesiellt klipping og klippingsplass, og litt om snyltrer og vaksinering i praksis

Torsdag 7. november kl 19.00 er det tid for høstmøte på Sør-Fåvang grendehus. Her kommer vi å gå gjennom seminkatalogen, parringssesongen ellers i forhold til foring og stell, og hovedforedraget blir fra veterinær om snyltrer og snyltrebehandling mm.

Det vil bli sendt ut skriftelig innvitasjon til alle medlemmer i løpet av nærmeste framtid.

På ettervinteren planlegger vi å arrangere tur med fjøsbesøk både på sau og geit og muligens et besøk hos Os husdyremerkefabrikk i Østerdalen.

Årsmøtet blir som vanlig først i februar.

Minner også om tidligere avventert klippekurs helga 18-20 oktober. Dette finner sted hos Lars Ole Auglestad på Sør-Fron. Påmelding snarest til Knut Evensen 90 57 59 19