Følg linken nedenfor for å lese årsmeldingen vår. Takk til sponsorer og andre som har støttet opp om oss dette året.

Årsmelding Fåvang Sau og Geit 2021