Litt info om høsten fra oss i styret i Fåvang sau og geit.

Årets kåring blir lørdag 25. september kl 09.00 v/Tromsvang som før. Vi starter med kaffe kl 08.00 på Ysterikroa. Vi oppfordrer alle som skal kåre lam å møte opp kl 18.00 kvelden før for oppsett av grinder mm, og at vi alle hjelper til med opprydding etter endt dag på lørdag. I tillegg til kåring blir det ulike salg av produkt fra sau, geit, husflid og litt lokal mat. Den yngre garde viser fram blankpolerte traktorer, så vi satser på liv og røre i sentrum på denne «festdagen» 🙂Fåvang næringsforening er også med på denne dagen slik at vi alle «tar et tak»…

Tirsdag 19. oktober kl 19.00 blir det fjøsmøte hos Vegard Amrud. Ominnredet fjøs hos en ung og ivrig saukar. Det blir i tillegg informasjon om årets søknad om erstatning (rovvilterstatning) av tap av sau og lam på beite v/Jonny Mathisen som er rovviltansvarlig i OSG. Servering sjølsagt !

Onsdag 3. november kl 19.00 er det høstmøte i Fjelltun. Tema er ikke helt spikret enda, så har du noen ideer så si i fra.

I tillegg skal vi arrangere slaktekurs med Stian Espedal hvor vi bla skal lage produkt av småfe. Dette blir i okt/november.

Blir det adgang til å besøke Staur for å se på årets seminværer så blir det første dagene i november.

Julebord er også planlagt lørdag 10. desember.

Vi kommer tilbake med mere informasjon etterhvert som det nærmer seg. Vel møtt til en forhåpentligvis normal høst:-)

Styret i Fåvang Sau og Geit