Til dere som ikke er medlem oppfordrer vi til å melde seg inn. Her får du ovrsikt over din egen bestening på en enkle og grei måte. Ta kontakt med ditt slakteri så hjelper de til med dette.

Her er linken:

Årsmelding sauekontrollen 2018