Årsmelding, regnskap og sakliste blir distrubert på nett, og levert i postkassen til den enkelte medlem. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte bes være styre i hende innen mandag 20. januar. Anton Myhrmoen er leder av valgkomiteen, så ta kontakt med han om du har inspill på nye tillitsvalgte. Tlf Anton: 918 29 580

Styresammensetning ser slik ut med oversikt over valgbare medlemmer:

 • Leder                   Øyvind Myhrsveen                         på valg
 • Nestleder             Frode Fjellstad                               på valg
 • Kasserer              Johnny Høyesveen                        ikke på valg
 • Sekretær              Knut Evensen                                ikke på valg
 • Styremedlem       Camilla Segelstad                          på valg
 • 1. vara                 Kyrre Formo                                   på valg
 • 2. vara                 Tor Romsås                                   på valg
 • 3. vara                 Guro Romsås                                på valg
 • Revisor                Anders G. Fretheim                       på valg
 • Revisor                Simen Borgedal                             på valg
 • Valgkomite         Medlem i valgkomiteen på             valg for 3 år
 • 3 utsendinger til årsmøte OSG Øyer 21-23/2

Følg oss også på Facebook; Fåvang sau og geit.