Styret med varamedlemer fikk fornyet tillit, og styret takker for tilliten.

Lars Sønstevoldhaugen og Sindre Myhrsveen fikk påskjønnelse for sine prestasjoner i klippe NM. Lars P. og Inger M. Haugen fikk premie for beste vær NKS, og Geir og Bodil Amrud for spæl. Vi gratulerer alle sammen for godt arbeid.

 

Lars P og Geir

Blid gutt; Lars Sønstevoldhaugen