Det ble ingen store diskusjoner, og det var heller ingen store saker på årets saksliste. Sigurd la vekt på at det hadde vært et aktivt og interessant år for Fåvang Sau og Geit.

Sigurd valgte å gå av som leder etter 4 år, og  mange år ellers som tilitsvalgt i Sau og Geit på landsplan. Knut takket på vegne av styre for en leder som har lagt ned en enorm innsats for laget. Sigurd fikk med seg blomster og lokalprodusert kniv på veien videre. Vi takker Sigurd for alt han har gjort for Fåvang Sau og Geit.

Gode ord fikk også Hans. Sigurd overrekte på vegne av laget lokalprodsert etui for vinkartong med påskrift for takk for innsatsen gjennom mange år. Lars P. Haugen fikk overrakt blomster etter mange år styret, og som avgått nestleder.

Ny leder ble Øyvind Myhrsveen og nytt styremedlem ble Geir Amrud. Ellers fortsetter resten av styret.

Som seg hør og bør ble det rikelig og gode servering, og møtet ble avsluttet ca kl 22. Årsmøtereferat vil bli lagt ut her på hjemmesiden under referater.

Sigurd og Hans ble begge takket for god innsats for Fåvang Sau og Geit. Vi takker alle sammen

Nyvalgt leder Øyvind Myhrsveen takket for tilliten

Noen av de fremmøtte