Bestilling av sæd gjøres ved å ringe Johnny Høyesveen, tlf 917 89 726 mellom kl 07.30 - 08.00