Selv om det ble skutt bjørn i natt fortsetter jakta etter både ulv og bjørn. Vi gratulerer det kommunale jaktlaget som står på dag og natt, og ønsker fortsatt skitt jakt...