Nærmere 180 lam ble stilt til kåring. Dette er rekord i de senere år, så avlsinteressen er stigende. Vi kommer tilbake med mere utfyllende resultater, men vinnerene ble:

  • Olga og Øyvind Myhrsveen i spæl kvalitet
  • Odd Steinar Granheim i sum poeng spæl
  • Aud og Asgeir Haugstad i NKS kvalitet
  • Pål Borgen i sum poeng NKS
  • Odd Steinar Granheim i andre raser kvalitet med Blæsa sau

Vi gratulerer vinnerne og alle andre som stilte på årets kåring.

3 på topp spæl

3 på topp NKS

3 på topp andre raser