De store sakene uteble, regnskap og årsmelding ble enstemming godkjent, og valget var enkelt: alle tok gjenvalg. Det sier vel at de som bekler de ulike posisjonene trives med å gjøre en jobb for Fåvang Sau og Geit. Geir Amrud, Øyvind Myhrsveen og Pål Borgen skal representere Fåvang på åsrmøtet til OSG i mars.

Økonomien står litt i stil med aktiviteten; det går litt penger, men vi holder en stabil og fornuftig økonomi. Styret etterspør forslag på aktiviteter, så har du en ide om aktivitet så kontakt styret. Ellers legges det opp til fjøsmøter, vår og høstmøte, tur til Østerdalen i slutten av mars for å se på både sau og geit, og hvordan de lager øremerker på OS Id. Dette kommer det mere informasjon på etter hvert som vi får fastasatt dato. Vi har også noen andre ideer, så følg med på hjemmesiden og mobil/sms utover våren.

Hans og Sigurd ble behørelig takket for sin innsats for laget i året som har gått og i "alle år før det". Som Øyvind sa; de sier aldri nei til noen ting, og vi er glad for at vi både har dere og at vi får bruke dere. I tillegg til gode ord så fikk de hjemmestrikket lue og labber med sauemotiv. Alt sammen produsert og strikket av "sauebonde" i Sør-Fåvang, så vi er sjølforsynte...

Laila og Håvard Amrud og Anton Myhrmoen fikk pokal for beste vær i henholdsvis NKS og Spæl.

Det ble også god tid til prat, mat og kaffe med gode kolleger. Vi takker for godt møte, og vi ses ved neste anleding.

Her finner du bilder fra årsmøte; deltagere, pokalvinnere, Hans og Sigurd og til slutt leder.