Kurset var ment for de som allerede har klippet en del sau og som trenger råd for å bli enda bedre. Innsatsen var upåklagelig og deltakerne var full av lovord over opplegget. Takk til instruktørene som stilte opp: Per Nyhus, Bjørnar Bakken og Sindre Myhrsveen. Sindre er nå ferdig utdannet instruktør etter dette kurset. Av deltakerne var det 2 stk fra Vågå og resterende fra Ringebu og Fåvang.

Stor takk til Siri og Stein for at de stilte fjøs, sau og ikke minst serverte oss gode måltid.