Til å fordra for oss har vi fått Øystein Slåen fra Fellekjøpet og Kjetil Lien fra Strand Unikorn. De vil ta for seg sluttforing av lam, foring av produksjonsdyr mm.

Hans Hjelstuen vil også ha en runde om paringsesongen, seminværer mm.

Her ligger alt til rette for et godt møte med gode fordragsholdere og interesserte saueiere. Det blir selvfølgelig kaffeservering og mye god sauprat ellers....

Vel møtt til trivelig saukveld.