Rune Lostuen tok oss med på fôringskarusellen gjennom året, og understreket at god og riktig fôring fram mot lamming er avgjørende for ei god mjølkesøye. Mari Berge tok for seg gode råd, tips mm i forhold til lammingssesongen. "Ring veterinæren i tide, ikke da det er for sent ", det bør vi huske på...Til slutt tok Knut Evensen for seg forberdelser til lamminga mtp kopplam, lammingsopplegg mm.

Servering og stemminingen var ellers på topp, så takk for godt møte og lykke til med lammingen.