På Framigard Romsås var det utplukk av NKS. Her var det veldig mange gode lam, og Hans fant ikke mange feil hos de 60 potensielle livlammene. Vi fikk en formaning om å ta vare på ullkvaliteten, se på bein og beinstilling, rygglinjer, spener og mange andre gode råd.

På Søre Berge var det Spællam som skulle tas i nærmere øyesyn. Vi fikk en god innføring i ulla hos spælsauen og viktigheten i å ta vare på Spælsauens karaktiristiske trekk.

Indeksen er en ting, men ikke glem å se hvordan det enkelte individ beiter og oppfører seg ellers sa Hans. Styret i Fåvang Sau og Geit vil takke Hans for at han stiller opp og deler sin kunnskap sammen med oss. Likseå takker vi fjøsvertene for at de stilte sine fjøs til disposisjon for oss denne kvelden. Takk også til dere som møtte opp.

Lydhør forsamling, både to og firbeinte...

Fine livlam

Kaffe og prat hører med

Spællammet får dommen

Husk ulla