Som kjent ble vi under årets årsmøte og seminar på Storefjell kåret til årets lokallag for andre år på rad. Jeg lover det ligger mye arbeid bak denne prisen, både for dere som møter opp på medlemsmøter, tilstelninger, dugnader, til styret og medlemmer ellers. I seiersrus under tildelingen på årsmøtemiddagen kom ordet "barneskirenn" fram fra prismottakerene, så på vegne av alle medlemmene så var vi utrolig stolte og glade for prisen.

Under årsmøte fikk vi også ny leder i OSG fra Fåvang. Knut ble valgt med ei blank stemme, så gratulerer og lykke til med vervet. Knut var også på årsmøte til NSG på Gardermoen i midten av mars. Et godt og konstruktiv årsmøte. I tillegg til å være leder så sitter Knut i representanskapet i NSG. I representantskapet har Knut med seg Pål Kjorstad og Marte Dypdalen fra "Fronsbygdan" som sitter hhv som nestleder og 1. vara i styret i NSG.

Tirsdag 19. mars var det fjøsmøte hos Kristian Karlstad Granheim i Ringebu. Vet Mari Berge tok for seg gode råd rundt lamming, nye forskrifter i forhold til smittevern mm, Odd Steinar Granheim fra SNO fortalte om rovdyrforvaltning både i fortid og tiden fremover og til slutt fortalte nyvalgt leder i OSG Knut Evensen om nytt fra OSG. Stor takk til vertskap for gode vaffler og kaffe og Ringebu Sau & Geit som teknisk arrangør. Nærmere 30 personer møtte.

Årets utsendiger til årsmøte OSG; fra v/ Knut, Per Arne og Johnny

Årsmøte NSG

Fjøsmøte med foredragsholdere Mari og Odd Steinar

Servering i trivelig lag