Hver sekk må merkes med:

  • NAVN
  • 5-SIFRET LEVERANDØRNUMMER
  • ANTALL SEKKER (COLLI)
  • PÅSKRIFT FØRES PÅ I BUNNEN AV SEKKEN
     
  • ADRESSE (om det er første gangs levering*)

BRUK EN KRAFTIG MØRK TUSJ!

Riktig merking gjør arbeidet ved ullstasjonene lettere og reduserer sjansen for feil ved avregning.

*Om du ikke har levert ull før og ikke er registrert som levernadør til ditt slakteri