Årsmøte gikk som nevnt for seg i rolige former. Øyvind ønsket velkommen før Knut gikk gjennom årsmelding og regnskap. Odd Steinar og Edvard gikk gjennom årsmeldingene til værringene hhv spæl avd 45 og NKS avd 48. Premier ble delt ut til "vinnerne" fra fjorårets kåring. Resultatene her finner du i årsmeldingen. Arbeidsplan for 2018 blir vedtatt på konstiturende styremøte 12. februar, og lagt ut på hjemmesiden med informasjon om årets planlagte aktiviteter. Styret har som målsetting å bli enda mere aktive neste år, og vi er mottagelig for forslag til tema og aktiviteter ellers. Valgkomiteen v/leder Terje Rotås la fram valget som ble slik:

 • Leder 1. år Øyvind Myhrsveen
 • Styremedlem 2. år Frode Fjellstad
 • Kasserer Johnny Høyesveen - ikke på valg
 • Sekretær Knut Evensen - ikke på valg
 • Styremedlem 2. år Camilla Segelstad
 • 1. vara 1. år Kyrre Formo
 • 2. vara 1.år Pål Borgen
 • 3. vara 1. år Guro Romsås
 • Revisor 1. år Anders G. Fretheim
 • Revisor 1. år Simen Borgedal
 • Nytt medlem i valgkomiteen 3. år Sondre Borgedal

En god samling med hele 22 personer møtte fram, så takk for alle sammen for et godt og trivelig møte.