Sammen med Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron Sau og Geit vil vi søke om NM i sauklipping i 2013 og NM i bruk av gjeterhund i 2015. Søknaden vil bli sendt i løpet av nærmeste framtid, så da gjenstår det bare å se om blir mesterskap på oss. Vi vil ved slike type arrangement trenge mange frivillige, så her er det bare å forbrede seg, eller legge seg i trening som deltager...