Denne uken var det vår tur til å foreta tilsyn på deler på Vestsida sitt beiteområde. Dagens tur ble foretatt på morgen med soloppgangen som eneste vitne, så husk å føre opp tilsynet for ettertiden... Denne morgenen var forøvrig en fin opplevelse både for sau og gjeter. Noe av sauen lå og kvilte mens andre hadde begynt på frokosten.

Tid for frokost