Nå har vi vært gjennom Rovdyrmeldinger, utallige møter og lovnader fra både politikere og forvaltningen ellers, stortingsvalg  osv, men på tross av alt dette går det stort sett bare en vei og det er til det verre.

Etter utalige timer med nattevåk under vårens lamming og året før der og der... så må mange fortvilte saueierer se at mye av alt arbeidet som gjøres er "nyttlaust" da sauen blir offer for et rovdyr som slettes ikke skulle vært her ifølge rovdyrmeldingen. Vi i Sau og Geit skal gjøre vårt for at det skjer noe der vi kan påvirke, og vi vet at det jobbes fra flere hold i organisasjonen.

Vi føler med alle berørte saueierer, og ønsker det kommunale jaktlaget lykke til med jakta.