For utlevering av sekker kontakt:

  • Johnny L. Høyesveen, tlf 917 89 726
  • Frode Fjellstad, tlf  419 15 097
  • Knut Evensen, tlf 905 75 919