Kveldens hovedtaler, leder i avlsrådet i NSG Bjørn Høyland ga oss en innholdsrik innføring i avlssystemet og de utfordringer vi står overfor. Hvilken sau ønsker vi i fremtiden, hvilke raser skal vi prioritere, indekser, økonomi, mor og farlinje og mye mer var temaer vi var inne på under et godt innlegg fra Bjørn. Vi ble også utfordret til å komme med tiltak for å sikre en fortsatt god avl i fremtiden. Hvordan får vi med neste generasjon på kåringer og hvordan skal vi bevare dette unike miljøet som saueavl og kåringen er? Svarene var mange, så vi får håpe Bjørn fikk med seg noen innspill videre inn til NSG. Med seg på veien fikk Bjørn også lokalprodusert spekepølse og gode ord fra leder Øyvind Myhrsveen.

Hans gikk gjennom årets seminkatalog hvor de ulike værer fikk dommen sin. I tilegg tok Hans for seg "oppskriften" på foring og stell inn mot paringssesongen. Glem heller ikke væren og dens behov inn mot sesongen var bla budskapet fra Hans.

Leder i OSG Pål Kjorstad informerte om nytt fra OSG og NSG. De 2 siste bilettene til Skottlandstur til sommeren ble også solgt under møtet så Pål slapp å gå "tomhendt hjem"...

Vi i styret synes det er artig at så mange, hele 34 gode saufolk møtte opp på en slik kveld, og ikke minst velkommen til nye medlemmer som var på sitt første møte i sau og geit. Vi takker alle sammen for et fint møte.

Kveldens foredragsholdere: Hans Hjelstuen og Bjørn Høyland

Ivrige tilhørere

Hans ga oss detaljert beskrivelse av de ulike værene i seminkatalogen